КАТ въвежда по-строги санкции за 18 пътни нарушения (пълен списък)

Влизат в сила нови, по-строги правила за шофьорите. Ще се отнемат контролни точки за 18 нарушения на пътя.

Неправилно изпреварване на пътя, което води до непосредствена опасност за движението вече ще се наказва с отнемане на 10 точки, вместо досегашните 8. Това предвиждат последните изменения и допълнения в Наредбата за контролните точки, обнародвана в Държавен вестник в петък, 23 март.

10 точки ще се вземат и за шофиране в насрещното платно на магистрала или скоростен път, предвижда друга съществена промяна, влязла в сила. При повторно такова провинение ще се взимат по 12 точки. Досега за това нарушение не се взимаха контролни точки. То бе вкарано в Закона през септември миналата година, като предвиденото там наказание е отнемане на книжката за 3 месеца и 1000 лв. глоба. При второ нарушение свидетелството се взима за половин година, като паричната санкция скача на 4000 лева. Сега на практика се добавя още едно наказание, като ще се взимат и контролни точки, уточняват от СБА.

Другите текстове в наредбата се отнасят до младите шофьори. Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата остава 39. При първоначално издаване на свидетелството притежателят му получава 26 точки. След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на книжката получава още 13 контролни точки. Стажът започва да тече от датата на връчване на свидетелството от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория.

Важно уточнение е, че времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж. Ако са ви отнели точки, може да ги възстановите до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки. Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява с 1/3 от максималния брой точки, след като водачът премине допълнително обучение. Това ще може да се случва само веднъж в годината. Точки ще се връщат и ако се докаже, че водачът е платил глобите си служебно, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Общо 18 са нарушенията, за които ще се отнемат контролни точки.

Пълен списък на нарушенията, за които ще се взимат контролни точки:

 1. На първо място новата наредба предвижда за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 включително – отнемането на 10 контролни точки.
 2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;
 3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохоли/или наркотични вещества или техни аналози – 12 контролни точки;
 4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;
 5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
 6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 контролни точки;
 7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;
 8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 8 контролни точки;
 9. за използване на мобилен телефон, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете – 6 контролни точки;
 10. за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска – 6 контролни точки;
 11. за превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 контролни точки;
 12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8 контролни точки;
 13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 контролни точки;
 14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;
 15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 контролни точки;
 16. /ново – в сила от 23 март 2018 г./ за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от Закона за движение по пътищата) – 10 контролни точки;
 17. /ново, в сила от 23 март 2018 г./ за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път /чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от Закона за движение по пътищата/ – 10 контролни точки;
 18. /ново – в сила от 23 март 2018 г./ когато нарушението по т. 17 е извършено повторно /чл. 178ж, ал. 2 от Закона за движение по пътищата/ – 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3

Напомняме, че отдел „Пътна полиция“ ще следят за нарушения по пътищата в над 30 акции до края на годината.

Още актуални новини виж тук!


www.objalvai.bg е първият български интернет сайт, който предоставя на водачите/собствениците на МПС бърз, достъпен и ефективен начин за обжалване на наказателни постановления, електронни фишове и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

Ако имате съставен акт и искате да обжалвате, може да се запознаете подоробно с нашите услуги или да се свържете с нас чрез формата ни за контакт!

About the Author:

Leave A Comment