Цени 2018-03-19T20:51:50+00:00
Услуга
Цена
Писмена консултация по e-mail
20 лв.
Консултация на място в нашия офис
30 лв.
Генериране на жалба срещу ЗПАМ /Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/
100 лв.
Генериране на Възражение срещу АУАН /Акт за установяване на административно нарушение/
20 лв.
Генериране на жалба срещу Наказателно постановление и Електронен фиш дължимата сума се изчислява на база три критерия (размер на глобата, брой отнети точки и брой месеци за отнето СУМПС)
1. За наложени общо с един акт глоби до 100 лв.
40 лв.
2. За наложени общо с един акт глоби между 101 – 200 лв.
50 лв.
3. За наложени общо с един акт глоби между 201 – 1000 лв.20 % от стойността на наложените санкции, но не по-малко от 50 лв.
4. За наложени общо с един акт глоби над 1001 лв.15% от стойността на наложените санкции, но не по-малко от 200 лв.
Брой отнети контролни точкиза всяка контролна точка, която ще Ви бъде отнета, се добавят по 5 % от сумата по т. 1-4
Брой месеци, за които Ви е отнето СУМПС /Свидетелство за управление на моторно превозно средство/за всеки такъв месец се добавят по 5% от сумата по т. 1-4

За Ваше улеснение при пресмятане на крайната цена на услугата „Генериране на жалба срещу Наказателно постановление или Електронен фиш“, използвайте ценовия калкулатор!

Калкулатор
* Инструкции

В полето „Размер на глоба“, напишете с цифри наложената Ви санкция;

В полето „Брой отнети контролни точки“, напишете с цифри броят на отнетите Ви точки. Ако НЕ са Ви санкционирали с точки – напишете 0;

В полето „Брой месеци отнета книжка“, напишете с цифри броят на месеците, за които са Ви отнели СУМПС. Ако НЕ са Ви санкционирали с отнемане на СУМПС – напишете 0

След попълване на всички полета, натиснете Enter

В полето „Крайна цена“ ще получите общата сума, която трябва да заплатите за услугата „Генериране на жалба срещу Наказателно постановление или Електронен фиш“

При евентуален проблем с пресмятане на крайната цена, моля свържете се с нас на office@objalvai.bg или на тел: 0896 722 723

Начин на плащане 2018-03-01T20:52:37+00:00

Възможностите за заплащане на определена услуга са:

  1. По банков път чрез превод по банковата ни сметка (следва да приложите и платежното към документите, които ще ни изпратите)
  2. На място в офиса ни (след предварително уговорена среща на имейл: office@objalvai.bg или на телефон: 0896 722 723)

Банкова сметка:

IBAN: BG17UNCR70001523182519

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Апиъл Солюшънс ЕООД, ЕИК 204979637

Основание: Избраната от Вас услуга, за която заплащате