ЗПАМ 2018-03-19T20:39:32+00:00

ЗПАМ – или Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – представлява вид акт, издаван от органите на МВР във връзка с констатирани нарушения по ЗДвП /Закона за движение по пътищата/. Същият създава съществени неблагоприятни последици за лицето, на което е издаден. Санкциите, които се налагат с такъв вид акт, са:

  1.  Временно отнемане на СУМПС /свидетелство за управление на МПС/;
  2.  Временно спиране от движение на пътно превозно средство;
  3.  Прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство;
  4.  Задържане от органите на МВР на пътно превозно средство;
  5.  Изземване на СУМПС;
  6.  Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик;
  7.  Временно спиране на дейност.

ЗПАМ подлежи на обжалване пред Административния Съд по местоизвършване на нарушението в 14-дневен срок от връчването на заповедта.

Важно е да се знае, че за разлика от Електронния фиш и Наказателното постановление, ЗПАМ произвежда действие дори и да бъде обжалвана! За да бъде спряно действието на ЗПАМ, трябва да бъде проведено още едно допълнително и успоредно протичащо с обжалването на самата заповед производство! То има за ефект спиране на изпълнението, а самото обжалване на ЗПАМ – отмяна на наложеното наказание.

ЗПАМ е специфичен институт по прилагане на Закона за движение по пътищата, поради което съветваме да потърсите компетентна помощ.

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗПАМ)

ОБЖАЛВАЙ